สินเชื่อนาโนถูกกฎหมายกู้ง่ายได้เงินเร็ว 2022
รายได้:
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย:
ไม่เกิน 36% ต่อปี
อายุผู้กู้:
21 ปีขึ้นไป
สินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย

  ให้การกู้เงินเป็นเรื่องง่ายๆ กับสินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย

ในบางครั้งช่วงชีวิตของคนเราที่ปัจจุบันต้องดำรงชีวิตโดยมีเงินเป็นปัจจัยหลัก ทั้งการซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค การชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการที่หรือพ่อค้า แม่ค้าที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนรายวัน บางครั้งเมื่อรายรับไม่พอต่อค่าใช้จ่ายก็อาจจำเป็นต้องทำการหยิบยืมเงินมาชำระก่อน ซึ่งการยืมเงินนั้นอาจเป็นเรื่องหนักใจของใครหลายๆ คนจะไปยืมครอบครัว ยืมญาติเพื่อนฝูงก็อายคน ครั้งจะไปกู้หนี้นอกระบบก็กลัวดอกสูง 

ปัญหาที่ใครหลายๆ คนเจอจะหมดไปด้วยสินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย ซึ่งสินเชื่อนาโนคือ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพโดยถูกกำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง โดยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มุ่งหวังให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย ไม่มีหลักประกันในการกู้เงินได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย เพือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

ให้ทุกความฝันเป็นจริงได้ด้วย สินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย

สำหรับประชาชนที่อยากสมัครสินเชื่อนาโน เพื่อนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพนั้น ลองมาดูรายละเอียดกันก่อนว่าสินเชื่อนาโนถูกกฎหมายคืออะไร มีข้อดี ข้อเสีย อะไรบ้างเพื่อเปรียบเทียบชั่งใจก่อนที่จะสมัครสินเชื่อนาโน

ข้อดีของสินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย 

  • เกณฑ์เงื่อนไขการขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ไม่เข้มงวดเท่าธนาคาร เพราะเข้าใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่มีหลักประกันอะไรมากมาย 
  • เอกสารประกอบการพิจารณาสมัครสินเชื่อนาโนถูกกฎหมายไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเดินบัญชีหรือต้องขอใบรับรองเงินเดือนต่างๆ 
  • ไม่ต้องใช่หลักทรัพย์ประกัน กู้ง่ายสมัครสินเชื่อนาโนทางออนไลน์ก็ได้ 

ข้อเสียของสินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย

  • สินเชื่อนาโนถูกกฎหมายส่วนใหญ่อนุมัติวงเงินไม่สูงมาก อยู่ระหว่างหลักหมื่น ถึงแสนต้นๆ  
  • อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย เมื่อปรียบเทียบแล้วยังค่อนข้างสูงกว่าการไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคาร 

 

สินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย กู้ได้ที่ไหน ทำอย่างไรบ้าง 

  สำหรับใครที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วสนใจที่จะสมัครสินเชื่อนาโนถูกกฎหมายนั้น ก็ขอบอกว่าในปัจจุบันมีผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนถูกกฎหมายอยู่หลายรายด้วยกัน เช่น สินเชื่อนาโนพร้อมใช้ของไทยเครดิต สินเชื่อนาโน ธกส. , สินเชื่อนาโนศรีสวัสดิ์  สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เมืองไทยแคปปิตอล เป็นต้น โดยเราสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทนาโนไฟแนนซ์ว่ามีที่ไหนบ้างได้ที่เว็บไซต์  https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/WebsiteFI/Pages/InstList.aspx?pit1=2

โดยเลือกหัวข้อ Non Bank ที่เปิดดำเนินการ และเลือกประเภทธุรกิจสินเชื่อนาโนถูกกฎหมายได้เลย 

โดยขั้นตอนการสมัครสินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย และเงื่อนไขเบื้องต้นส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ดังนี้

  • ผู้ขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ต้องมีอายุ 20 – 70 ปี
  • ผู้สมัครสินเชื่อนาโนต้องประกอบกิจการ ธุรกิจของตนเองและมีหลักฐานว่าทำอาชีพหรือกิจการนั้น
  • เอกสารใช้บัตรประชาชนตัวจริง , ทะเบียนบ้าน , และเอกสารแสดงรายได้ต่างๆ ยื่นต่อทางบริษัทสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่ต้องการสมัคร

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้


ไฟแนนซ์ธนชาติ
ไม่กำหนด
ไม่เกิน 3% ต่อปี
ระหว่าง 20-65 ปี

สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ 6 เดือน)
ไม่เกิน 8% ต่อปี
ไม่กำหนด

สมัครสินเชื่อกสิกร
7,500 บาทขึ้นไป
15-25% ต่อปี
20 ปีขึ้นไป