สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกู้เงินได้ไหม?
รายได้:
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ 6 เดือน)
ดอกเบี้ย:
ไม่เกิน 8% ต่อปี
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แน่นอนว่าประเภทสหกรณ์มีการแบ่งออกไปเยอะมาก หากเราค้นหาประเภทสหกรณ์ผ่อนช่องทางออนไลน์ในปี 2022 เราจะเจอกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือถ้าให้เรียกย่อกว่านี้ก็คือสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น โดยทั้งนี้ สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คนที่มาสมัครสมาชิกหันมารู้จักประหยัดอดออม ให้สมาชิกในสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถกู้เงิน 2565 ผ่านระบบสินเชื่อสหกรณ์เพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและเป็นองค์กรที่พยายามขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจดีขึ้น สำหรับการมีส่วนร่วมสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำได้ 2 วิธี คือ ถือหุ้นสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่น และสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วฝากเงินกับสหกรณ์ ซึ่งในกระบวนการทั้ง 2 วิธีนี้ก็มีขั้นตอนที่แตกต่างกันไป และผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้ประโยชน์ของสหกรณ์ต่างกัน ใครที่ถือหุ้นจะได้เงินปันผล ส่วนใครที่ฝากเงินก็จะได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นั่นเอง

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นชนิดสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมประเภทหนึ่งที่ให้ประโยชน์ของสหกรณ์ต่อสมาชิกที่น่าสนใจ กล่าวคือใครที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสามารถฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ย ถือหุ้นเพื่อรับปันผล หรือจะขอกู้เงินสหกรณ์เพื่อนำเงินไปลงทุน แต่ก่อนที่เราจะได้สิทธิเหล่านี้ เราต้องสมัครสมาชิกก่อน ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เราเข้าไปที่ http://www.dlasavingcoop.com/ จากนั้นดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับลงทะเบียนสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่น กรอกข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว ผู้รับผลประโยชน์ เอกสารยินยอมเพื่อหักเงิน ฯลฯ แล้วให้เราไปชำระค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าหุ้นแรกเข้าที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคาร ธกส. หรือจะโอนก็ได้เช่นกันโดยใช้รหัส 7025 พร้อมด้วยกานจัดส่งเอกสารไปยังสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่สหกรณ์ สถ. อาคาร 5 ชั้น 1 ถ.นครราชสีมา แขวง/เขต ดุสิต กทม. 20300 

 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หลังจากที่เราสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว ก็ถือได้ว่าเราเป็นสมาชิกของสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเต็มตัว ซึ่งสิ่งที่เราควรรู้นอกเหนือจากประโยชน์ของสหกรณ์ก็คือสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกของสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สิทธิที่สมาชิกมีได้ เช่น สิทธิการเข้ารับบริการต่าง ๆ ของสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่น สิทธิสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบ สิทธิในการเข้าประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม ในส่วนของหน้าที่สมาชิกสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องทำตัวให้เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับ เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งเพื่ออัพเดทข้อมูลที่ควรรู้ ส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง รวมถึงพัฒนาให้สหกรณ์มีความมั่นคงและเติบโต ท่านที่สนใจเป็นสมาชิก แต่อยากมีข้อมูลที่อยากรู้เพิ่มเติมก็ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองได้ที่เบอร์ 02-241-82501

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้


ไฟแนนซ์รถมือสอง
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร)
ไม่กำหนด

สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ
ไม่กำหนด
15-24% ต่อปี
ไม่กำหนด

สมัครสินเชื่อกสิกร
7,500 บาทขึ้นไป
15-25% ต่อปี
20 ปีขึ้นไป