กู้เงินสหกรณ์กรมราชทัณฑ์รับวงเงินสูง 2022
รายได้:
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ 6 เดือน)
ดอกเบี้ย:
ไม่เกิน 6.30% ต่อปี
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด
สหกรณ์กรมราชทัณฑ์

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์กรมราชทัณฑ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด หรือที่ใคร ๆ ต่างคุ้นว่าสหกรณ์กรมราชทัณฑ์เป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่งที่มีหลักการสหกรณ์คล้าย ๆ สหกรณ์ทั่วไปที่สามารถกู้เงินสหกรณ์หรือไม่ก็ได้รับปันผลนั่นเอง สำหรับประโยชน์ของสหกรณ์ที่สมาชิกของสหกรณ์กรมราชทัณฑ์จะได้รับนั้น เช่น ได้รับเงินช่วยเหลือ 2000 บาทกรณีสมรสตามกฎหมายอย่างถูกต้อง สมาชิกของสหกรณ์กรมราชทัณฑ์ประกอบพิธีฮัจย์ของศาสนาอิสลาม รวมถึงกรณีคลอดบุตร นอกจากนี้ กรณีที่บิดามารดาของผู้เข้าร่วมสหกรณ์ราชทัณฑ์เสียชีวิต สมาชิกสหกรณ์จะได้รับสวัสดิการ 1000 บาท อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงตัวอย่างประโยชน์ที่เราจะได้รับหากสมัครสมาชิกกับกรมราชทัณฑ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด สิทธิประโยชน์สหกรณ์กรมราชทัณฑ์อื่น ๆ ก็เช่น ได้รับเงินเยียวยากรณีประสบภัย พิการ เสียชีวิต คู่สมรสเสียชีวิต ทุนการศึกษาบุตรแบบต่อเนื่อง และทุนการศึกษาบุตรแบบรายปี สำหรับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เราสามารถเข้าไปดูได้ผ่านทางออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์กรมราชทัณฑ์ และช่องทางติดต่อในกรณีที่เราสนใจหรือมีคำถาม คือ เบอร์ 02-967-3567 หรือ 02-967-2222 ต่อ 314-317

 

สมาชิกที่ต้องการกู้ฉุกเฉินสหกรณ์กรมราชทัณฑ์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

การกู้เงินผ่านทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด นับว่าน่าสนใจอย่างมาก เพราะเป็นทุนในการต่อยอดอาชีพโดยที่สมาชิกไม่ต้องไปกู้ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง สำหรับใครที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์กรมราชทัณฑ์ที่ต้องการกู้เงินสหกรณ์ต้องเป็นสมาชิกที่ส่งค่าหุ้นครบทั้งหมด 6 เดือน วงเงินกู้สหกรณ์กรมราชทัณฑ์ที่จะได้รับสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท มีระยะเวลาผ่อนชำระค่างวดสหกรณ์ราชทัณฑ์นาน 12 งวด 

สำหรับเอกสารประกอบการกู้สหกรณ์กรมราชทัณฑ์ ประกอบด้วย บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการตัวจริง สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ และ สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดฉบับจริงที่มีลายเซ็นเจ้าของบริษัทหรือผู้มีอำนาจลงนาม ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด อยู่ที่ 6.30% ต่อปี นอกจากประโยชน์ของสหกรณ์ในส่วนนี้แล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับคืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์และเงินปันผลนั่นเอง ใครที่อยากสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ตัวเองและครอบครัว การเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์กรมราชทัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกัน

 

หลักเกณฑ์ฝากเงินออมทรัพย์สหกรณ์กรมราชทัณฑ์

สำหรับสหกรณ์กรมราชทัณฑ์มีบริการรับฝากเงิน 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ 2% ต่อปี และฝากออมทรัพย์พิเศษที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ 2.8% ต่อปี ในที่นี้จะขอกล่าวถึงหลักเกณฑ์ฝากออมทรัพย์แบบปกติ กล่าวได้ว่าสมาชิกของสหกรณ์กรมราชทัณฑ์ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขคือท่านต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมราชทัณฑ์  พร้อมทั้งต้องยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ณ กรมราชทัณฑ์ เท่านั้น นอกจากนี้ สมาชิกของสหกรณ์กรมราชทัณฑ์สามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี สำหรับเงื่อนไขการฝากเงิน สมาชิกสหกรณ์ต้องฝากเงินแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 50 บาท และต้องมียอดในบัญชีไม่น้อยกว่า 50 บาทเช่นเดียวกัน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด จะคิดดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในทุก ๆ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี สมาชิกสามารถถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อย่างไรก็ดี บริการฝากเงินสหกรณ์กรมราชทัณฑ์เป็นเพียงบริการอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่สหกรณ์ดังกล่าวยังมีสวัสดิการจากการเป็นสมาชิกให้อีกด้วย เช่น บริการกู้เงินสหกรณ์ รวมถึงได้รับประโยชน์ของสหกรณ์ในกรณีแต่งงานหรือพิการ เป็นต้น

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้


จัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร)
ไม่กำหนด

สหกรณ์บริการ
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ 1 เดือน)
ไม่กำหนด (เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์)
ไม่กำหนด

พิโกไฟแนนซ์
ไม่กำหนด
28-36% ต่อปี
ไม่กำหนด