เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีการรับ
สมัครเลย
สนใจกู้เงินสหกรณ์บริการในปี 2022 (ล่าสุด)

สหกรณ์บริการ
รายได้:
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ 1 เดือน)
ดอกเบี้ย:
ไม่กำหนด (เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์)
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีบริการเงินกู้ไหมเช็กเลย!

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
รายได้:
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ 6 เดือน)
ดอกเบี้ย:
ไม่เกิน 7.25% ต่อปี
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด
ขอกู้สหกรณ์นิคมต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

สหกรณ์นิคม
รายได้:
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย:
ไม่เกิน 9% ต่อปี
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด
เช็กเงินกู้สหกรณ์ร้านค้าสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน

สหกรณ์ร้านค้า
รายได้:
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย:
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด
สมัครกู้สหกรณ์ประมง บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

สหกรณ์ประมง
รายได้:
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย:
ไม่เกิน 6.50% ต่อปี
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกู้เงินได้ไหม?

สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายได้:
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ 6 เดือน)
ดอกเบี้ย:
ไม่เกิน 8% ต่อปี
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด
เงินกู้สหกรณ์ธนชาตอัตราดอกเบี้ย 5.50 ต่อปี

สหกรณ์ธนชาต
รายได้:
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย:
ไม่เกิน 5.50% ต่อปี
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด
กู้เงินสหกรณ์กรมราชทัณฑ์รับวงเงินสูง 2022

สหกรณ์กรมราชทัณฑ์
รายได้:
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ 6 เดือน)
ดอกเบี้ย:
ไม่เกิน 6.30% ต่อปี
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด

สหกรณ์คืออะไร มีกี่ประเภท?

ใคร ๆ ต่างก็เคยได้ยินคำว่าสหกรณ์มาบ้างแล้ว แต่ก็ยังรู้ความหมายของสหกรณ์ว่าคืออะไร รวมถึงยังไม่รู้ว่าประเภทสหกรณ์มีอะไรบ้าง? ทั้งนี้ จึงขออธิบายว่าสหกรณ์คือองค์กร ๆ หนึ่งระหว่างคนทั่วไปที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการวิสาหกิจซึ่งมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน พูดง่าย ๆ คือหลักการสหกรณ์ก็เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยอาศัยการพึ่งพากันและกันตั้งแต่กระบวนการผลิตจวบจนถึงการบริโภค คนที่มีคำถามว่าสหกรณ์มีอะไรบ้าง สำหรับสหกรณ์ไทยแบ่งได้คร่าว ๆ 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประมสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม สหกรณ์เพื่อบริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แน่นอนว่ารายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและประโยชน์ของการสมัครสมาชิกในแต่ละประเภทแตกต่างกัน ถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสหกรณ์จำกัดอย่างใดอย่างหนึ่ง แนะนำว่าควรศึกษาประวัติความเป็นมาและทำความเข้าใจเรื่องของหุ้นสหกรณ์เอาไว้ด้วยผ่านทางเว็บออนไลน์ที่มีการให้ความรู้ข้อมูลดังกล่าว

เงื่อนไขของการถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์

ใครที่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมารวมถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ไทยจะรู้ว่าเป็นการรวมกลุ่มเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของร่วมกัน แน่นอนว่าย่อมมีเรื่องของหุ้นสหกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับประโยชน์ของการถือหุ้นนั้นกล่าวได้ว่าสมาชิกที่ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ๆ โดยเงื่อนไขของการถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ต้องรู้ ได้แก่ 1. สามารถส่งเป็นรายเดือนไม่ต่ำกว่า 3% ของรายได้ต่อเดือน  แต่ต้องไม่น้อยไม่กว่า 300 บาท  และต้องไม่เกิน 5000  บาท 2. ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ในช่วงระหว่างเดือนนั้น ๆ   หากส่งเงินค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า  5000  บาท 3. ผู้ที่สมัครสมาชิกกู้เงินในแอพสามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นขายหุ้นออกรายเดือนได้ แต่ต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ 4. ถ้าสมาชิกคนไหนไม่อยากส่งค่าหุ้นรายเดือนต้องมีมูลค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาท 5. สมาชิกที่ถือหุ้นสหกรณ์จำกัดออมทรัพย์ไม่สามารถถอนหุ้นในช่วงเวลาที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ได้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วน นอกเสียจากว่าท่านต้องลาออกเท่านั้น

ประโยชน์ของสหกรณ์ที่ควรรู้

ผู้ที่สนใจสหกรณ์ไทยอาจมีความรู้ความเข้าใจแล้วบ้างว่าประวัติสหกรณ์ไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร หรือสหกรณ์มีลักษณะอย่างไร รวมไปถึงเข้าใจหลักการสหกรณ์มีอะไรบ้าง แต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่หากเราจะสมัครสมาชิกสหกรณ์บริการควรรู้ไว้ก็คือประโยชน์ของสหกรณ์ไทย อนึ่ง กล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์หลักของการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ก็เพื่อให้มีอำนาจต่อรองในกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจำหน่าย รวมถึงการบริโภค นอกจากนี้ ประโยชน์ของสหกรณ์ยังช่วยให้คนที่เป็นสมาชิกมีความสามัคคีกันมากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากหลักการสหกรณ์มุ่งหวังให้สมาชิกพึ่งพากันและกันเพื่อสร้างสถานะทางการเงินที่มั่งคงได้นั่นเอง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนที่ปล่อยกู้ให้สามารถต่อยอดอาชีพได้โดยไม่ต้องกู้ธนาคารหรือกู้เงินนอกระบบที่มีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยประเภทสหกรณ์มีหลายประเภทด้วยกัน เราควรทำความเข้าใจรายละเอียดของแต่ละประเภทอีกครั้งก่อนที่จะสมัครสมาชิก