2, พ.ค. 2020
ช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียนนั้นมีกลุ่มเป้าหมายไหม? ช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียนอย่างไร

เงื่อนไขช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียน ที่ไม่รู้ไม่ได้เด็ดขาด!

หลายท่านอาจจะคิดว่าช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียนผ่านแอพเป๋าตังหรือไม่ก็ลงทะเบียนช้อปดีมีคืนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ได้เหมือนตอนลงคนละครึ่ง เฟส 4 เลย แต่จากการอัพเดทล่าสุดในปี 2566 พบว่าเราไม่ต้องเข้าร่วมช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียนแต่อย่างใด เพราะโครงการนี้สามารถเข้าร่วมได้เลย หรือพูดง่าย ๆ คือเราสามารถซื้อสินค้าเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนหรือสมัครโครงการ ทั้งนี้ โครงการช่วยเหลือของรัฐบาลล่าสุดอย่างโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียนมีเงื่อนไขสำคัญที่หากเราอยากลดหย่อนภาษีต้องจำเป็นต้องรู้ อย่างแรกเลยคือผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลในปี 2023 เมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อนึ่ง ท่านที่ใช้สิทธิโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนดังกล่าวสามารถลดหย่อนได้สูงสุด 30000 บาท และหากถามว่าช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง กล่าวได้ว่าจากรายละเอียดโครงการ ท่านสามารถซื้อสินค้าในร้านที่รับรองภาษี หนังสือ และสินค้า OTOP 

 

ช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียน มีกลุ่มเป้าหมายไหม?

แน่นอนว่าทุก ๆ โครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนย่อมมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน เช่น ถ้าเป็นโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลล่าสุดอย่างคนละครึ่งเฟส 4 ก็มีกลุ่มเป้าหมายคือคนทำงานทั่วไป หรือถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ก็มีกลุ่มเป้าหมายคือคนจนหรือผู้พิการ สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียนก็มีกลุ่มเป้าหมายเช่นกัน แต่จะเน้นไปที่กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี เจ้าของกิจการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และพ่อค้าแม่ค้าร้านขายสินค้า OTOP อย่างไรก็ดี หากถามว่าช้อปดีมีคืน 2566 ต้องลงทะเบียนไหม จากข้อมูลโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียน พบว่าเราไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากช้อปดีมีคืนเงื่อนไขหรือข้อมูลทางช้อปดีมีคืน 2566 pantip ก็มีข้อมูลตรงกันหมด อนึ่ง โครงการช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียนยังมีวิธีลดหย่อนภาษีที่เข้าใจง่ายอีกด้วย เพียงแค่นำบิลหรือใบเสร็จชำระเงินไปลดหย่อนภาษีกับหน่วยงานรัฐ เราก็ได้รับการลดภาษีลงแล้ว

 

ช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียน ลดหย่อนภาษีปีไหน?

กล่าวได้ว่าหลายคนมีความสับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียนในส่วนของการลดหย่อนภาษี เนื่องจากบางคนคิดว่าหลังจากที่เราซื้อสินค้าแล้วก็สามารถขอใช้สิทธิลดราคาสินค้าได้เลย หรือบางคนก็คิดว่าโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียนสามารถลดหย่อนได้ในเดือนนั้น ๆ ซึ่งหากถามว่าช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนปีไหน ก็ต้องบอกตามตรงว่าผู้ที่ลงทะเบียนช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษีจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินจากการใช้จ่ายร้านค้าที่เข้าร่วมไปลดหย่อนภาษีกับทางกรมสรรพกรในตอนต้นปี 2566 แต่ใบเสร็จนี้ต้องเป็นปี 2566 เท่านั้น อย่างไรก็ดี กรณีที่ร้านค้าที่เราซื้อของนั้นไม่ได้เป็นร้านค้าจดทะเบียน VAT เราก็สามารถใช้สิทธิโครงการดังกล่าวได้เพียงแค่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนซึ่งประกอบไปด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อของคนขาย เลขลำดับของใบเสร็จ วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จ ชื่อสกุลและที่อยู่ของผู้เสียภาษี จำนวนและราคาสินค้าที่ซื้อ และจำนวนเงินทั้งหมด หากใบเสร็จมีข้อมูลตามนี้ก็ลดหย่อนภาษีได้แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าอปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง หรือช้อปดีมีคืนเงื่อนไขสินค้าที่ไม่เข้าร่วมมีอะไรบ้าง ก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียน