2, พ.ค. 2020
ช้อปดีมีคืนคืออะไร แล้วช้อปดีมีคืนเงื่อนไขอย่างไร ช้อปดีมีคืนเงื่อนไขใครสมัครได้บ้าง

ช้อปดีมีคืนเงื่อนไขสินค้าที่เข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการช้อปดีมีคืนปี 2023 คือช้อปดีมีคืนเงื่อนไขสินค้าที่เข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากหากเราซื้อสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในช้อปดีมีคืนเงื่อนไขก็จะไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้นั่นเอง สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนเงื่อนไขในปี 2566 นี้ ประกอบไปด้วยสินค้าจากร้านค้าที่จดทะเบียนมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทั้งที่เป็นร้านค้าออฟไลน์และร้านค้าออนไลน์ หนังสือทุกประเภทที่ไม่ใช้นิตยสารและหนังสือพิมพ์ และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้า OTOP สำหรับสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ได้แก่ เบียร์ เหล้า ไวน์ บุหรี่ ค่าน้ำมันและค่าก๊าซเพื่อเติมยานพาหนะ ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และค่าเรือ ค่าบริการทริปเที่ยว ค่าโรงแรม ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ และค่าโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ ท่านที่สงสัยว่าช้อปดีมีคืนต้องลงทะเบียนไหม บอกเลยว่าไม่ต้องลงทะเบียนก็เข้าร่วมได้เลย เพียงแค่ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้มีคุณสมบัติจ่ายภาษีในปี 2566 

 

ช้อปดีมีคืนคืออะไร แล้วช้อปดีมีคืนเงื่อนไขอย่างไร

ท่านที่มีคำถามสงสัยว่าช้อปดีมีคืนคืออะไร ขออธิบายสั้น ๆ ว่าช้อปดีมีคืนคือโครงการช่วยเหลือรัฐบาลที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนเสียภาษีเงินได้ปี 2566 โดยโครงการช้อปดีมีคืนเงื่อนไขมีอยู่ว่าหากท่านซื้อสินค้าตามประเภทที่กำหนดไว้ในโครงการ   ช้อปดีมีคืนและมาจากร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีเงินได้ ท่านสามารถนำใบเสร็จเหล่านี้ไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพกรในต้นปี 2566 ได้นั่นเอง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการของช้อปดีมีคืนเงื่อนไขยังมีอยู่อีกว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องลงทะเบียนช้อปดีมีคืน แต่สามารถซื้อสินค้าแล้วเก็บใบเสร็จ จากนั้นนำไปลดหย่อนได้เลย แต่จะลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30000 บาทตามข้อมูลที่ได้อัพเดทในรายละเอียดช้อปดีมีคืนเงื่อนไข สำหรับท่านใดที่อยากรู้ว่าช้อปดีมีคืนซื้ออะไรได้บ้างและมีสินค้าใดบ้างที่ไม่สามารถเอาไปลดหย่อนได้ ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการช้อปดีมีคืน

 

ช้อปดีมีคืนเงื่อนไข ดูให้ดีเพื่อไม่ให้เสียสิทธิฟรี ๆ 

เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้สูงหลายคนคงรู้แล้วว่าช้อปดีมีคืนเงื่อนไขคือเราไม่ต้องลงทะเบียนช้อปดีมีคืนหรือสมัครเข้าร่วมช้อปดีมีคืนลงทะเบียน แต่เราสามารถซื้อสินค้าตามช้อปดีมีคืนเงื่อนไขแล้วเก็บใบเสร็จไว้ลดหย่อนภาษีได้เลยในช่วงต้นปี 2566 แต่กระนั้นก็ตาม เงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งของช้อปดีมีคืน 2566 ที่ต้องดูให้ดีเลยก็คือมีสินค้าใดบ้างที่เข้าร่วมช้อปดีมีคืนเงื่อนไขที่เราสามารถซื้อได้ และมีสินค้าใดบ้างที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน เนื่องจากหลายคนไม่ได้ดูรายละเอียดโครงการส่วนนี้ให้ดีก่อน ทำให้หลงไปซื้อสินค้าที่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนได้ ซึ่งถือว่าเป็นการเสียสิทธิฟรี ๆ แต่ใครที่ตั้งใจซื้อสินค้าประเภทนั้นอยู่แล้ว โดยไม่ได้คำนึงถึงช้อปดีมีคืนเงื่อนไขก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด