26, มี.ค. 2022
ขอเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่ไหน เงินสงเคราะห์บุตรใช้เอกสารอะไรบ้างยืนยันตัวตน

เงื่อนไขของการรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท 

เงินสงเคราะห์บุตร 2565 หรือมาตรการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็นโครงการเงินอุดหนุนรัฐบาลที่มอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี โดยท่านจะได้เงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตร 1 คน และครั้งละไม่เกิน 3 คน สำหรับเงื่อนไขของปี 2565 มีรายละเอียดว่าผู้ลงทะเบียนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือนภายในเวลา 36 เดือนก่อนที่จะรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร และต้องมีบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่รวมบุตรบุญธรรม สำหรับพ่อหรือแม่นั้นต้องเลือกใช้สิทธิคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถใช้สิทธิพร้อมกัน 2 คนได้ อย่างไรก็ดี หลายคนสับสนว่าโครงการเงินสงเคราะห์บุตรจะให้เงินอุดหนุนบุตร 600 ซึ่งจริง ๆ แล้วเงินทั้งสองส่วนนี้แตกต่างกัน ซึ่งท่านต้องไปดูรายละเอียดและข้อแตกต่างของเงื่อนไขให้ดีเพื่อไม่ให้สับสน

เงินสงเคราะห์บุตรใชเอกสารอะไรบ้างยืนยันตัวตน

นับตั้งแต่ต้นปี 2022 มานี้ มีโครงการเยียวยาหลายโครงการเลยที่เข้ามาอุ้มประชาชนชาวไทย หนึ่งในนั้นคือเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม หากถามว่าเงินสงเคราะห์บุตรได้ถึงกี่ขวบ ถ้าอิงจากเงื่อนไขพบว่าต้องเป็นบุตรที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบบริบูรณ์ หากท่านต้องการเช็คสิทธิสงเคราะห์บุตรรวมไปถึงตรวจสอบเงินสงเคราะห์บุตรกรณีว่างงานก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม สำหรับเอกสารที่ใช้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ได้แก่ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม สำเนาสูติบัตรบุตร (สำหรับผู้ประกันตนหญิง) สำเนาทะเบียนสมรส (สำหรับผู้ประกันตนชาย) หากท่านใดมีประวัติเปลี่ยนชื่อ นามสกุลมาก่อน ให้แนบสำเนามาด้วย สำหรัยผู้ประกันตนที่เป็นต่างชาติ ให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาพาร์สปอร์ต หรือเอกสารรับรองบุคคลที่หน่วยงานราชการให้มา พร้อมทั้งสำเนา book bank หน้าแรก นอกจากนี้ เรายังสามารถขอเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปีอีกด้วย แต่ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนที่บุตรคลอด แต่ถ้าใครที่ไม่เคยส่งเงินสมทบเลยก็จะไม่ได้เงินอุดหนุนรัฐบาลแต่อย่างใด

 

มาตรา 40 สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ไหม?

อย่างที่ทราบกันดีตามเงื่อนไขว่าเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาทหรือเงินอุดหนุนรัฐบาล 800 บาทจะมอบให้กับผู้ประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น ทำให้คนที่สังกัดมาตรา 40 มีคำถามว่ามาตราดังกล่าวจะมีโอกาสรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้หรือไม่สำหรับปี 2565 เมื่อลองไปดูข้อมูลโครงการเงินสงเคราะห์บุตรก็พบว่าคนที่สังกัดมาตรา 40 สามารถลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรได้เช่นกัน แต่ต้องจ่ายเงินสบสบรายเดือน ๆ ละ 300 บาทและจะได้เงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท ซึ่งเงินที่ได้จะเป็นเงินจากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง สำหรับช่องทางสมัครเงินสงเคราะห์บุตร 2565 และลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ได้แก่ เซเว่นอีเลฟเว่น  ธนาคาร ธ.ก.ส.  เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ห้าง Big C  และสายด่วนประกันสังคม 1506 นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว รัฐจะมีเงินช่วยเหลืออีกหนึ่งโครงการที่ใกล้เคียงกันก็คือเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทนั่นเอง