26, มี.ค. 2022
ต้องการขอลดหย่อนภาษี 30000 ดูเงื่อนไขชนิดสินค้าให้ดีก่อนที่จะทำการลดหย่อนภาษี 30000

ลดหย่อนภาษี 30000 พนักงานมีรายได้สูงได้ประโยชน์อย่างไร?

การลดหย่อนภาษี 30000 บาทหรือชื่อเต็ม ๆ ของโครงการคือโครงการช้อปดีมีคืนเป็นโครงการช่วยเหลือปี 2022 จากรัฐที่มุ่งเน้นช่วยลดหย่อนภาษีให้กับผู้ที่มีรายได้สูงโดยเฉพาะพนักงานเงินเดือน สำหรับโครงการลดหย่อนภาษี 30000 ใครที่สนใจไม่ต้องสมัครหรือลงทะเบียนแต่อย่างใด เพียงแต่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขช้อปดีมีคืนของปี 2565 แล้วเก็บใบเสร็จที่ถูกต้องตามรูปแบบไว้รอยื่นภาษีก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดหย่อนภาษี 30000 แล้ว แต่หากอยากรู้ว่าลดหย่อนภาษี 30000 ซื้ออะไรได้บ้าง ก็ขอแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ 30000 ลดหย่อนภาษีก็จะพบข้อมูลสินค้าที่สามารถซื้อแล้วเอาไปลดภาษีได้ นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษียังระบุถึงสินค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย ซึ่งถ้าเราซื้อสินค้าเหล่านี้ไปแล้วนำใบเสร็จไปยื่นภาษี เราจะไม่ได้รับการลดหย่อยจากช้อป 30000 ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี 30000 ดูเงื่อนไขชนิดสินค้าให้ดีก่อน?

โครงการลดหย่อนภาษีที่มาแรงในปี 2022 คงไม่มีโครงการใดโดดเด่นไปกว่าโครงการลดหย่อนภาษี 30000 หรือโครงการช้อปดีมีคืน ซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย ไม่ต้องลงทะเบียนหรือสมัครเข้าร่วม ต่างจากโครงการเยียวยาอื่น ๆ ที่มีขั้นตอนหลายอย่าง เช่น โครงการคนละครึ่งเฟส 4 หสกเราต้องการใช้สิทธิก็ต้องดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง ลงทะเบียน พร้อมกับยืนยันตัวตน ซึ่งสำหรับการลดหย่อนภาษี 30000 บาทจะตัดปัญหาความยุ่งยากตรงนี้ออกไป อย่างไรก็ดี หากถามถึงว่าช้อปดีมีคืนสินค้าอะไรบ้าง หรือเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนซื้ออะไรได้บ้าง หลัก ๆ แล้วสินค้าที่เข้าร่วมลดหย่อนภาษี 30000 จะเป็นกลุ่มสินค้า OTOP หนังสือที่ไม่ใช้หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร และสินค้าทั่วไปที่มาจากร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับลดหย่อน 30000 เงื่อนไขสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการ เช่น สุรา เบียร์ บุหรี่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าทริปเดินทางท่องเที่ยว ค่าโดยสาร หรือค่านิตยสาร เป็นต้น สำหรับประเด็นนี้ของ 30000 ลดหย่อนภาษีมีความสำคัญอย่างมาก เพราะหากซื้อสินค้าผิดประเภทก็จะไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี

 

ลดหย่อนภาษี 30000 ใช้ได้ถึงวันไหน?

โครงการลดหย่อนภาษี 30000 มีระยะเวลาให้ซื้อของได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565 และต้องเก็บใบเสร็จหรือบิลจากร้านค้าไปยื่นภาษีเพื่อขอลดหย่อนภาษีในช่วงต้นปี 2566 ข้อควรระวังคือต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีสินค้าอะไรบ้างในการลดหย่อนภาษี 30000 บาทที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ โดยหากเราสงสัยว่าลดหย่อนภาษี 30000 ซื้ออะไรได้บ้าง หรือช้อปดีมีคืนสินค้าอะไรบ้างที่สามารถลดภาษีได้ เพราะในโครงการจะระบุรายละเอียดไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามีสินค้าใดบ้างที่เราสามารถซื้อไปแล้วเอาไปลดหย่อนได้ เช่น สินค้าจากร้านค้าที่จดทะเบียน VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือที่ไม่ใช่นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ และสิ่งสุดท้ายคือสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างไรก็ตาม โครงการลดหย่อนภาษีดังกล่าวยังน่าสนใจอยู่ตรงที่ไม่ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการหรือลงทะเบียนเลย เพราะแค่เราซื้อสินค้าพร้อมกับเก็บบิลไว้ให้ดี ก็นำไปลดหย่อนภาษีได้เลยทันทีในตอนต้นปี 2023