ไม่กำหนด
รายได้:
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย:
15-24% ต่อปี
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด
สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ

จุดเด่นสำคัญของการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพสำหรับปี 2022

ลูกค้ากรุงไทยอาจจะเคยได้ยินบริการกรุงไทยใจดีให้ยืม 5000 บริการกรุงไทยใจดีให้ยืม 25000 หรือบริการกรุงไทยใจดีให้ยืม 100,000 กันมาบ้างแล้ว ซึ่งวงเงินอนุมัติที่กล่าวมานี้มาจากการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ โดยเงื่อนไขกำหนดไว้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะได้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันในการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นสำคัญของการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีออนไลน์เลยก็ว่าได้ ยิ่งไปกว่านั้น การกู้เงินผ่านธนาคารด้วยการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพยังนับได้ว่าเป็นการสมัครกรุงไทยใจดีออนไลน์สำหรับคนที่มีอาชีพอิสระอีกด้วย เพราะไม่สำคัญว่าท่านต้องเป็นพนักงานประจำเท่านั้น ขอแค่ว่าท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30000 บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพได้แล้ว ส่วนวิธีขอสินเชื่อให้ผ่านสำหรับสินเชื่อกรุงไทยใจดี แนะนำให้ท่านเตรียมเอกสารที่ธนาคารต้องการให้ครบถ้วนแล้วก็ดำเนินการขอสินเชื่อได้เลย

 

เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ถ้าได้อ่านข้อมูลกรุงไทยใจดีอาชีพอิสระจะพบว่าไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ที่มีรายได้ประจำหรือประกอบอาชีพอิสระเท่านั้นที่สามารถสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ แต่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการก็สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพได้เช่นเดียวกัน โดยวงเงินที่ได้รับสินเชื่อกรุงไทยใจดีของเจ้าของธุรกิจจะได้เท่า ๆ กับผู้มีอาชีพพนักงานประจำและอาชีพอิสระเลย คือไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ เพียงแต่ว่าเอกสารที่เจ้าของธุรกิจใช้สมัครทางออนไลน์นั้นมีความแตกต่างจากสองอาชีพแรก กล่าวคือเอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ ด้วยการยืมเงินผ่านแอพกรุงไทยเน็คสำหรับเจ้าของธุรกิจ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ statement ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือสำเนาทะเบียนการค้า นอกจากนี้ หากมีเอกสารแจ้งยอดสินเชื่อบุคคล หรือยอดบัตรเครดิตจากที่อื่น ก็ให้ผู้ขอสินเชื่อนำเอกสารเหล่านี้แนบมาด้วย

 

สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพมีข้อกังวลอะไรบ้าง

กล่าวได้ว่าข้อกังวลเพียงอย่างเดียวสำหรับการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพหรือกู้เงินผ่านแอพกรุงไทยคือการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยบริการสินเชื่อให้ตรงเวลาเท่านั้นเอง เพราะถ้าเป็นเรื่องของวิธีสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ หรือขั้นตอนสมัครกรุงไทยใจดีคงไม่ใช่เรื่องน่ากังวล เนื่องจากว่าเราสามารถดูวิธีลงทะเบียนกรุงไทยใจดีให้ยืมผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยได้อยู่แล้ว และสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เช่น การเช็คเครดิตบูโรกรุงไทย ได้ด้วยตัวเอง แต่สำหรับการชำระค่างวดกรุงไทยใจดีให้ยืมนี่สิที่เป็นเรื่องน่ากังวล เพราะมีคนจำนวนมากสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีออนไลน์ไปแล้ว แต่บริหารเงินไม่ดี ทำให้ไม่สามารถชำระค่างวดได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด ส่งผลให้โดนคิดอัตราดอกเบี้ยในระดับสุงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการใชชีวิตประจำวันและสภาพจิตใจที่ตึงเครียดตลอดเวลา ดังนั้น หากท่านใดที่สมัครกรุงไทยใจดีออนไลน์ไปแล้วก็ควรวางแผลการใช้จ่ายให้ดีเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวที่จะตามมา

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้


สินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย
ไม่กำหนด
ไม่เกิน 36% ต่อปี
21 ปีขึ้นไป

ขอสินเชื่อธนาคารออมสิน
20,000 บาทขึ้นไป
ไม่กำหนด
ระหว่าง 20-65 ปี

ไฟแนนซ์เกียรตินาคิน
ไม่กำหนด
ไม่เกิน 15% ต่อปี
20 ปีขึ้นไป