ขอสินเชื่อธนาคารออมสินรับวงเงินอนุมัติสูง
รายได้:
20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย:
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้:
ระหว่าง 20-65 ปี
ขอสินเชื่อธนาคารออมสิน

ขอสินเชื่อธนาคารออมสินออนไลน์สู้ภัยโควิด-19 ได้แล้ว วันนี้

ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน ซึ่งทางธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อต่อสู้กับภัยโควิด-19 โดยที่สามารถสมัครกู้ออมสินออนไลน์ได้แล้วผ่านแอปฯ MyMo ซึ่งทางธนาคารออมสินได้เปิดให้บุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อออมสินได้แล้ว โดยสินเชื่อธนาคารออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.สินเชื่อธนาคารออมสินผู้ที่มีอาชีพอิสระวงเงินกู้สูงสุด 10000 บาท และ สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้สูงสุด 50000 บาท โดยการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน ผ่าน MyMo เป็นสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำและผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้มีรายได้น้อยลง โดยระยะเวลาชำระเงินกู้สำหรับผู้ขอสินเชื่อ โดยชำระเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก  และมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เท่ากับอัตราดอกเบี้นสูงสุดตามสัญญาร้อยละ 0.25 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระซึ่งคิดแบบลดต้นลดดอก 

อยากจะสมัครขอสินเชื่อธนาคารออมสิน สู้ภัยโควิด ต้องทำอย่างไร 

อีกหนึ่งจุดเด่นของการขอสินเชื่อธนาคารออมสินกู้ภัยโควิดซึ่งเป็นสินเชื่อธนาคารออมสินอันนี้ ก็คือ สามารถสมัครกู้ออมสินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ซึ่งก็คือ การขอสินเชื่อผ่านแอปฯ MyMo โดยจะต้องดาวน์โหลดแอปฯ MyMo ได้ที่ App Store และ Google Play และก่อนจะขอสินเชื่อธนาคารออมสินจะต้องอัพเดท MyMo เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนทำการสมัครกู้ออมสิน ทั้งนี้ หากคุณอยากจะสมัครขอสินเชื่อธนาคารออมสินหรือสมัครสินเชื่อธนาคารออมสิน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อน 1 มิถุนายน 2564 (มีการรับเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่สมัครใช้บริการ MyMo ทุกๆเดือน)

2.เป็นลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

3.อายุ 19-70 ปี ไม่เป็นเกษตรหรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ

4.ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะหรือไม่เป็นผู้ว่างงาน

5.ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสิน 

6.กรณีลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร (Bureau ภายใน) สถานะต้องไม่เป็น NPLs และไม่มีบัญชี Write-Off นอกระบบ CBS

7.เป็นผู้ที่มีถิ่นที่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ที่สำคัญก็คือ การจะขอสินเชื่อธนาคารออมสินสู้ภัย COVID-19 จำเป็นจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินสู้ภัย COVID-19 ผ่านแอปฯ MyMo ก่อน  และจะต้องตรวจสอบผลการจองสิทธิที่ได้รับการลงทะเบียนจองสิทธิไว้ จากนั้น ทำการ login เข้าแอป MyMo เพื่อสมัครขอสินเชื่อออมสิน ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง และผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดเพื่อสู้ภัย COVID-19  ซึ่งเอกสารสำคัญหรือเอกสารกู้เงินออมสินที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อธนาคารออมสิน ก็คือ บัตรประจำตัวประชาชนและไม่ใช้หลักประกันในการกู้เงิน โดยสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินสู้ภัยกับโควิด- 19 เริ่มตั้งแต่ 19 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินของโครงการนี้ 

ขอสินเชื่อธนาคารออมสิน 7 วัน รอรับเงินได้เลย 

ในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้ใครๆ ก็อยากได้เงินก้อนมาสานต่อสภาพคล่องทางการเงินของครอบครัวเร็วๆ ทั้งนี้ ขอสินเชื่อธนาคารออมสิน หลังจากสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินแล้ว ทางธนาคารออมสินจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน ซึ่งหลังจากผ่านการพิจาราณาสินเชื่อธนาคารออมสินแล้ว จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract  ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อธนาคารออมสิน สามารถเช็คผลอนุมัติออมสินออนไลน์ ภายใน 3 วัน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. การแจ้งเตือนบนแอป MyMo 2. SMS โดยจะเป็นข้อความสั้นๆ แจ้งเตือนผลการขอสินเชื่อออมสิน เมื่อได้รับผลพิจาราณาสินเชื่อธนาคารออมสิน ก็สามารถรับเงินกู้ภายใน 3 วัน ผ่านบัญชีหลักในแอปฯ MyMo รับเงินแล้วก็สามารถใช้วงเงินที่กู้มาได้เลยทันที 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้


สหกรณ์นิคม
ไม่กำหนด
ไม่เกิน 9% ต่อปี
ไม่กำหนด

ไฟแนนซ์ธนชาติ
ไม่กำหนด
ไม่เกิน 3% ต่อปี
ระหว่าง 20-65 ปี

จัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร)
ไม่กำหนด